93 665 11 50 ext 2707 participacio@castelldefels.org

Sobre el Consell de la Infància

Inici del Consell

La creació del Consell de la Infància neix de la voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels per donar veu a la ciutadania més jove i educar en la pràctica de la participació cívica i democràtica.

L’objectiu és incorporar-los en la vida pública a través de la seva mirada, del seu pensament, les seves preocupacions i inquietuds. Volem que els infants del municipi desenvolupin diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític, la capacitat de participació en els assumptes públics, etc.

Aquest Consell vol esdevenir l’òrgan de participació i representació de les nenes i dels nens d’entre 10 i 12 anys de la ciutat. Un espai on poden exercir, com a ciutadanes i ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la seva ciutat.

La Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, és el primer document formal que reconeix els infants com a ciutadans del present amb drets, d’entre els quals en destaquem aquells relacionats amb la participació:

 • el dret d’opinió (article 12)
 • la llibertat d’expressió (article 13)
 • la llibertat de pensament, de consciència i de religió (article 14)
 • la llibertat d’associació (article 15)
 • la protecció de la vida privada (article 16)
 • el dret a una informació adequada (article 17)

El Consell de la Infància, ha d’esdevenir una escola de participació i ciutadania en tant que prenen part de les dinàmiques de consulta i participació així com es vinculen més estretament a la ciutat formant la seva identitat cívica.

Així, el Consell de la Infància és, fonamentalment, un espai de participació política dels infants, amb conseqüències i efectes educatius, però que té per missió principal:

La presa de poder per expressar la seva opinió, les seves propostes i les seves demandes com a ciutadans infants.

Ningú no pot representar els infants sense preocupar-se de consultar-los, escoltar-los i fer-los partícips de les decisions. Fer parlar els infants no vol dir, però, demanar-los que resolguin els problemes de la ciutat, perquè els hem creat nosaltres, i no ells, aquests problemes; vol dir que hem d’aprendre a tenir en compte les seves idees i les propostes que ens facin. Tonucci, F. La ciutat dels infants. Ed. Barcanova. Barcelona 1997

Objectius

 • Fomentar la participació de la infància en els afers de la ciutat.
 • Atendre les opinions, necessitats i desitjos dels nens i nenes.
 • Promocionar els drets de la infància.
 • Millorar la ciutat globalment incorporant els punts de vista de les nenes i nens.
 • Adaptar la ciutat als infants.
 • Educar en el joc democràtic, desenvolupar l’esperit crític, assolir responsabilitat amb els afers col·lectius, capacitat de compromís i exercir el rol de representant.
 • Posar en valor la política com una activitat necessària per a la convivència.
 • Fomentar que els nens i les nenes coneguin i participin a la construcció de la ciutat.
 • Conèixer, per part dels nens i nenes i les persones implicades, més i millor el funcionament de l’ajuntament.
 • Potenciar aptituds per al diàleg, l’escolta i la col·laboració.

Constitució Consell

L’elecció dels nens i nenes membres del Consell es fa entre els nois i noies de la ciutat que presentan la seva candidatura de manera voluntària. Per tal d’assegurar la paritat, a partir del 3r any del consell, un cop consolidat l’òrgan, combinarà la votació i el sorteig a cada centre participant.

Poden participar nens i nenes de les escoles públiques i concertades de la ciutat dels cursos de 5é i 6é d’Educació Primària, que participen al projecte. Alhora, es repartiran per les entitats i associacions esportives, culturals i de lleure que vulguin participar. 

La constitució del Primer Consell de la Infància a Castelldefels va tenir lloc el divendres 22 de novembre de 2019 a les 18:00h a la Sala de Plens.

Renovació de càrrecs

Els consellers i conselleres tenen un mandat de dos cursos escolars, a excepció dels alumnes de 6é que comencin aquest curs escolar que només seran representants per un any. Cada any es renovarà la meitat dels membres del Consell. L’acte de renovació tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament i serà presidit per l’alcaldessa i compta amb l’assistència de regidors i regidores i de les famílies dels consellers i conselleres que hi són convidades, així com dels altres participants i famílies.
En aquest acte, s’acomiada els consellers i conselleres que finalitzen el mandat i es dóna la benvinguda als nous membres del Consell.