Sobre el Consell de la Infància

El Consell de la Infància neix de la voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels per donar veu a la ciutadania més jove i educar en la pràctica de la participació cívica i democràtica.

La Convenció sobre els Drets de l’Infant, aprovada per les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, és el primer document formal que reconeix els infants com a ciutadans del present amb drets, d’entre els quals en destaquem aquells relacionats amb la participació:

 • el dret d’opinió (article 12)
 • la llibertat d’expressió (article 13)
 • la llibertat de pensament, de consciència i de religió (article 14)
 • la llibertat d’associació (article 15)
 • la protecció de la vida privada (article 16)
 • el dret a una informació adequada (article 17)

El Consell de la Infància, ha d’esdevenir una escola de participació i ciutadania en tant que prenen part de les dinàmiques de consulta i participació així com es vinculen més estretament a la ciutat formant la seva identitat cívica.

Així, el Consell de la Infància és, fonamentalment, un espai de participació política dels infants, amb conseqüències i efectes educatius, però que té per missió principal:

La presa de poder per expressar la seva opinió, les seves propostes i les seves demandes com a ciutadans infants.

Ningú no pot representar els infants sense preocupar-se de consultar-los, escoltar-los i fer-los partícips de les decisions. Fer parlar els infants no vol dir, però, demanar-los que resolguin els problemes de la ciutat, perquè els hem creat nosaltres, i no ells, aquests problemes; vol dir que hem d’aprendre a tenir en compte les seves idees i les propostes que ens facin.

Tonucci, F. La ciutat dels infants. Ed. Barcanova. Barcelona 1997

Objectius

 • Fomentar la participació de la infància en els afers de la ciutat.
 • Atendre les opinions, necessitats i desitjos dels nens i nenes.
 • Promocionar els drets de la infància.
 • Millorar la ciutat globalment incorporant els punts de vista de les nenes i nens.
 • Adaptar la ciutat als infants.
 • Educar en el joc democràtic, desenvolupar l’esperit crític, assolir responsabilitat amb els afers col·lectius, capacitat de compromís i exercir el rol de representant.
 • Posar en valor la política com una activitat necessària per a la convivència.
 • Fomentar que els nens i les nenes coneguin i participin a la construcció de la ciutat.
 • Conèixer, per part dels nens i nenes i les persones implicades, més i millor el funcionament de l’ajuntament.
 • Potenciar aptituds per al diàleg, l’escolta i la col·laboració.

Constitució Consell

Els infants que formen part del Consell d’Infància són escollits democràticament pels seus companys i companyes. Els consellers i les conselleres són els infants que assisteixen a les sessions del Consell en representació dels infants dels seus centres educatius o entitats. Aquests traspassaran l’opinió i les propostes dels seus centres i entitats al Consell i també seran responsables de traslladar qualsevol informació que sorgeixi al Consell.

Renovació de càrrecs

Cada any es renova el 50 % de la seva composició mitjançant un procés electoral. Durant els mesos d’octubre – novembre es realitza el procés de difusió del Consell de la Infància així com l’elecció dels nous membres que es sumaran al grup ja existent.