93 665 11 50 ext 2707 participacio@castelldefels.org

Consell de la Infància de Castelldefels

El Consell de la Infància neix de la voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels per donar veu a la ciutadania més jove i educar en la pràctica de la participació cívica i democràtica.

El Consell...

vol esdevenir l’òrgan de participació i representació de les nenes i dels nens d’entre 10 i 11 anys de la ciutat.

N

L’objectiu...

incorporar els infants en la vida pública a través de la seva mirada, del seu pensament, les seves preocupacions i inquietuds.

La voluntat...

que els infants desenvolupin diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític, la capacitat de participació en els assumptes públics, etc.

Un espai...

on poden exercir, com a ciutadanes i ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la seva ciutat.

Una escola...

de participació i ciutadania en tant que prenen part de les dinàmiques de consulta i participació així com es vinculen més estretament a la ciutat formant la seva identitat cívica.

Missió principal

La presa de poder per expressar la seva opinió, les seves propostes i les seves demandes com a ciutadans infants.

Notícies