Consell de la Infància de Castelldefels

El Consell de la Infància neix de la voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels per donar veu a la ciutadania més jove i educar en la pràctica de la participació cívica i democràtica.

El Consell...

és l’òrgan de participació ciutadana que representa els infants de la ciutat. Es concep com a òrgan de consulta, de representació i de participació dels nens i nenes d’entre 10 i 12 anys en l’àmbit local

La voluntat...

educar als infants en la participació ciutadana, a través del diàleg, l’esperit crític, del consens, i especialment en la comunicació com a eina d’enteniment i de relació.

Un espai...

on poden exercir, com a ciutadanes i ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la seva ciutat.

Una escola...

de participació i ciutadania en tant que prenen part de les dinàmiques de consulta i participació així com es vinculen més estretament a la ciutat formant la seva identitat cívica.

Missió principal

és garantir la participació dels nens i nenes en la ciutat i fomentar la seva implicació personal i col·lectiva, potenciant processos d’intervenció en la realitat més propera i amb més incidència en les seves vides.

Notícies

2a Sessió: 29 de gener 2022

2a Sessió: 29 de gener 2022

En la primera sessió oficial feta del desembre, el Consell de la Infància va poder fer una pluja d’idees per a escollir el nou tema a treballar, amb l’objectiu de millorar la ciutat. Aquella reunió va ser molt profitosa i va donar com a resultat un llistat força...

1a Sessió: 10 de desembre 2021

1a Sessió: 10 de desembre 2021

El 10 de desembre es va realitzar la primera sessió del Consell de la Infància amb la recent formació de consellers i conselleres, escollits al acte de constitució que va tenir lloc al Teatre Plaza. Es tracta d’una ocasió molt especial, ja que per primer cop, les...