Consell de la Infància de Castelldefels

El Consell de la Infància neix de la voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels per donar veu a la ciutadania més jove i educar en la pràctica de la participació cívica i democràtica.

CONSELL DE LA INFÀNCIA DE CASTELLDEFELS

El Consell de la Infància neix de la voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels per donar veu a la ciutadania més jove i educar en la pràctica de la participació cívica i democràtica.

El Consell

El Consell és l’òrgan de participació ciutadana que representa els infants de la ciutat. Es concep com a òrgan de consulta, de representació i de participació dels nens i nenes d’entre 10 i 12 anys en l’àmbit local

L'objectiu

La voluntat d’educar als infants en la participació ciutadana, a través del diàleg, l’esperit crític, del consens, i especialment en la comunicació com a eina d’enteniment i de relació.

L'espai

L’espai on els infants poden exercir, com a ciutadanes i ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la seva ciutat.

L'escola

L’escola de participació i ciutadania, en tant que prenen part de les dinàmiques de consulta i participació, així com es vinculen més estretament a la ciutat, formant la seva identitat cívica.

Notícies

Missió principal

La missió principal és garantir la participació dels nens i nenes en la ciutat i fomentar la seva implicació personal i col·lectiva, potenciant processos d’intervenció en la realitat més propera i amb més incidència en les seves vides.