El passat 15 de desembre de 2023 es va celebrar una sessió del Consell de la Infància molt especial. En primer lloc perquè es tractava de la primera sessió a la que assistien els nous consellers i conselleres escollits aquest any, un moment de trobada que marcarà l’inici d’un treball de dos anys. En segon lloc, també va ser especial perquè es van assistir-hi més infants de cada centre educatiu i entitat, ampliant a 35 nens i nenes a la sessió per escoltar més veus i opinions. Per últim, la sessió va ser molt especial perquè vam col·laborar amb el Departament de Internacionalització per conèixer i descobrir sobre la Unió Europea i com a nivell europeu s’està parlant sobre els Drets dels Infants. 

Per fer possible aquesta sessió especial vam comptar amb la Regidora de Participació Ciutadana la Senyora Marian Ortega, que va explicar els infants la feina que es fa des de l’Ajuntament de Castelldefels per difondre els valors europeus i per garantir els drets dels infants i va animar a tots els assistents a participar de valent a la sessió i a fer valdre la seva opinió. També vam tenir la sort de comptar amb la col·laboració de tres tècniques municipals de les àrees d’Educació, Sostenibilitat i Convivència que van venir a dinamitzar les taules de treball i a acompanyar els infants en el procés de participació. 

La sessió va consistir en replicar les dinàmiques de la Primera Assemblea d’Infants de la Unió Europea que es va celebrar al juny d’aquest any amb la participació de infants de tots els països de la Unió. En aquesta primera assemblea es van debatre els temes que preocupaven i afectaven a tots els infants i es van agrupar aquestes necessitats en 4 grans famílies. Aquests 4 grans temes van ser els protagonistes de les 4 taules de treball: Participació infantil, Sostenibilitat i Ciutat Verda, Educació i Escola i Protecció dels Infants i convivència. 

Durant la sessió els infants van participar activament a les taules amb l’objectiu de poder arribar a elaborar dos llistat: Un primer llistat de propostes a l’Ajuntament de Castelldefels en relació als 4 temes i un segon llistat de compromisos als que arribaven com a infants i com a Consell de la Infància en relació al tema de la taula. 

Amb tot el que s’ha treballat i recollit, el Consell de la Infància continuarà treballant i farà arribar les conclusions de la sessió a l’Ajuntament de Castelldefels i a tots els agents que participen al projecte.

Gràcies a totes les persones que van venir per participar!

Vídeo de la sessió: