El dissabte 25 de març, es va dur a terme una sessió extraordinària del Consell de la Infància al Centre Cívic Vista Alegre, amb la participació de consellers i conselleres d’enguany. Durant aquesta sessió vàrem desenvolupar una formació enfocada a la resolució de conflictes.

En el marc de la Campanya per al foment del Civisme, aquesta activitat va tenir com a objectiu formar els participants perquè siguin facilitadors de la convivència. A través de dinàmiques i jocs, es van abordar diferents aspectes relacionats amb la generació de conflictes i les etapes implicades en la resolució.

Els participants van mostrar un gran interès i participació activa a la formació. Es van abordar diverses estratègies i tècniques per gestionar conflictes de manera constructiva, tot fomentant la comunicació efectiva, l’escolta activa, l’empatia i el treball en equip. Les facilitadores de la formació van destacar l’actitud proactiva i compromesa dels consellers i conselleres.

La sessió es va fer en un ambient col·laboratiu i participatiu, on es va promoure el respecte i la tolerància cap a les opinions i punts de vista dels altres.

Amb aquesta iniciativa, el Consell de la Infància reafirma el seu compromís amb la promoció del civisme i la convivència pacífica a la seva comunitat, enfortint les capacitats dels seus consellers i conselleres com a líders i referents en la resolució de conflictes al seu entorn.