El dimecres 17 de novembre, es va celebrar l’acte de constitució dels nous consellers i conselleres del Consell de la Infància, un òrgan de consulta, representació i de participació dels nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, membres de diverses escoles i entitats de la ciutat.  

La finalitat d’aquest grup és garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants, en especial en aquells assumptes que tenen una incidència directa al seu entorn, incorporant-se a la vida pública a través de les seves opinions, preocupacions i inquietuds. En definitiva, un grup que pretén aportar el seu granet de sorra per a millorar Castelldefels.

Cada any es renova la meitat dels membres del Consell, i per tant, aquesta vegada l’acte ha tingut lloc per primer cop al Teatre Plaza de Castelldefels. L’elecció del nou grup es realitza entre els nois i noies que hagin presentat candidatura, escollint als representants de manera democràtica a través d’una butlleta. Aquest fullet es distribueix als centres escolars (alumnat 5è i 6e de Primària), entitats culturals, esportives i de lleu que tinguin el propòsit de participar.

L’acte de renovació va comptar amb la visita de l’Alcaldessa, la Sra. Maria Miranda Cuervas i el 1r T.A. Reg. d’Educació, Cultura, Festes, Participació Ciutadana, Pau i Solidaritat i Nova Ciutadania, el Sr. Jordi Maresma. També va assistir el Consistori, l’equip de consellers i conselleres de mandats anteriors,  directors i directores de les escoles, professorat, tutores i tutors, familiars, AAVV i entitats vinculades al Consell de la Infància. Per descomptat, els principals protagonistes van ser els infants de les classes, responsables de les eleccions dels nous consellers i conselleres que actuen com a representants.

Durant el transcurs de la reunió, es va explicar l’experiència desenvolupada pel Consell de la Infància en els darrers mesos de mandat, on es va treballar l’ecologia i la natura. Per tant, s’espera que de cara al pròxim curs, sorgeixin noves propostes i reptes relacionats amb el seu entorn més immediat. Tanmateix, un cop resolta l’elecció de la nova formació, tots i totes van poder gaudir d’una bona xocolatada calenta a la plaça de l’estació. Una bona conclusió per a agrair el treball ben fet i donar la benvinguda a les noves incorporacions.