Després de mantenir diferents reunions prèvies i compartir diferents jornades de debat, el 22 de novembre passat es va constituir oficialment el Consell de la Infància de Castelldefels, en una sessió celebrada al Saló de Plens. L’Ajuntament, impulsor d’aquest nou mecanisme de participació, vol que aquest Consell de la Infància compti amb una representativitat àmplia, raó per la qual ha buscat la complicitat dels centres escolars de primària així com de les entitats esportives, culturals i de lleure del municipi, que han donat a conèixer als menors i a llurs famílies la possibilitat de participar-hi. Van respondre a la crida una trentena d’infants, que van constituir el grup impulsor del consell. La xifra final de consellers i conselleres per a aquest curs és de divuit.

A la cerimònia de constitució, però, van ser convidats també aquells que finalment no van ser escollits. El procés de constitució del Consell de la Infància, que cristal·litza ara, va servir perquè els seus components manifestessin la seva voluntat que els posicionaments que adopti l’organisme tinguin una repercussió, és a dir, que les seves propostes sobre les qüestions que els interessen siguin escoltades. Pel que fa a les temàtiques, el debat entre els infants va conclure que aquest primer curs de funcionament es dedicarà a la convivència i el civisme. És el primer assumpte que treballarà el consell en trobades de periodicitat mensual. Les propostes que elaborin es donaran a conèixer en una audiència pública de cloenda prevista per al 6 de juny de 2020.

Per més informació visita la pàgina web del nostre diari digital oficial “El Castell” http://www.elcastell.org