L’Audiència Pública d‘infants de Castelldefels és una forma de participació, a través de la qual els infants entre 10 i 11 anys fan propostes a l’equip de Govern de la ciutat. Segons exposa el regidor de Participació Ciutadana, Jordi Maresma (ERC), «és una manera de donar veu a la ciutadania més jove i educar en la pràctica de la participació cívica i democràtica».
En aquest sentit, l’Ajuntament vol crear un òrgan amb una amplia representativitat, raó per la qual convidarà a participar en l’Audiència Pública d’Infants els centres escolars de primària, els serveis on participen infants amb necessitats especials així com les entitats esportives, culturals i
de lleure del municipi. Durant tot el procés, el professorat i els referents de les entitats i associacions rebran l’assessorament tècnic necessari. Els nois i noies participants argumentaran i debatran amb l’objectiu de consensuar les seves propostes i compromisos.

Per a què serveix

Aquest òrgan de participació ha de potenciar la participació dels nens i nenes en un procés de la ciutadania polític i educatiu per exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Castelldefels.

Desprès d’un procés col·lectiu de reflexió, els consellers com a representants de tots els infants participants, presenten les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcaldessa i la regidoria de Participació Ciutadana, que lidera el projecte, així com representants d’altres regidories implicades, com la d’Educació.

Metodologia

A l’actualitat la Regidoria de Participació Ciutadana està treballant en un procés participatiu on tots els agents implicats puguin codissenyar l’estructura, el contingut a tractar la metodologia d’aquest òrgan.

Properament es farà arribar als centres educatius i a les entitats i associacions de lleure i culturals on hi participin infants, tota la informació de les trobades on es decidiran aspectes com les funcions dels consellers, els objectius d’aquest espai, la periodicitat i durada de les trobades, entre d’altres aspectes rellevants.

A més de les trobades amb els infants, també es contempla fer un focus grup amb els referents de les escoles, entitats i associacions; unes enquestes a les famílies per tal de facilitar la participació, i entrevistes a diferents tècnics i tècniques municipals del món educatiu i infantil.

L’objectiu és que la nova Audiència Públicad’Infants de Castelldefels comenci a funcionar el proper curs escolar 2019-20.

Per més informació visita la pàgina web del nostre diari digital oficial “El Castell” http://www.elcastell.org