Consell de la Infància de Castelldefels

El Consell de la Infància neix de la voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels per donar veu a la ciutadania més jove i educar en la pràctica de la participació cívica i democràtica.

El Consell...

és l’òrgan de participació ciutadana que representa els infants de la ciutat. Es concep com a òrgan de consulta, de representació i de participació dels nens i nenes d’entre 10 i 12 anys en l’àmbit local

La voluntat...

educar als infants en la participació ciutadana, a través del diàleg, l’esperit crític, del consens, i especialment en la comunicació com a eina d’enteniment i de relació.

Un espai...

on poden exercir, com a ciutadanes i ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la seva ciutat.

Una escola...

de participació i ciutadania en tant que prenen part de les dinàmiques de consulta i participació així com es vinculen més estretament a la ciutat formant la seva identitat cívica.

Missió principal

és garantir la participació dels nens i nenes en la ciutat i fomentar la seva implicació personal i col·lectiva, potenciant processos d’intervenció en la realitat més propera i amb més incidència en les seves vides.

Notícies

El Consell de la Infància planta un Arbre per Europa

El Consell de la Infància planta un Arbre per Europa

El dia 12 de maig i emmarcat en les activitats relacionades amb el #diadeuropa2021 es va celebrar la plantada d’un arbre per Europa a càrrec de nens i nenes del Consell de la Infància de #Castelldefels (al passeig Lormont entre els números 13-15 , c/ Antoni Machado i...

El Consell de la Infància a la Ràdio de Castelldefels

El Consell de la Infància a la Ràdio de Castelldefels

El passat 4 de març, a Clàudia i el Biel van anar en representació del Consell a la Ràdio de Castelldefels. Van explicar que es fa al Consell de la Infància, com ho van fer durant el confinament, l'acció prevista i el resultat final, entre d'altres cosetes molt...